Cvičení, kurzy, atesty

9.-10. 5. 2013 Plošné atesty MV-GŘ HZS ČR v Dobroticích

Ve dnech 9. až 10. května 2013 se v Dobroticích konaly atestační zkoušky MV-GŘ HZS ČR pro specializaci "P - plochy". Na večerní prezentaci se sešlo 23 kynologických týmů z různých organizací.

V noční části atestů čekal na kynology po cca 1,5 km dlouhém pěším přesunu terén o rozloze cca 50 tis. m2, na kterých byly „pohřešovány“ celkem 4 osoby.

V denním kole, čekal na kynologické týmy po cca 0,5 km dlouhém pěším přesunu terén cca 300 x 100 m, který v sobě zahrnoval i hustě zarostlou smrčinu. Dle zadání byly opět pohřešovány 4 osoby. Do terénu však zkušební komise umístila jen dva.

Atesty úspěšně prošlo 8 kynologických týmů, které tak splnily podmínky kynologického atestu MV-GŘ HZS ČR ve specializaci "P - plochy", který umožňuje praktické nasazení kynologického týmu při pátrání po pohřešovaných osobách. K úspěšným týmům patřily i naši členové: Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech (FCR) a za MP Praha nastupující Filip Štrach se psem Gryson Mi-Ji (BOM).

13.-16. 6. 2012 Mezinárodní setkání kynologických týmů USAR odřadů v Kaznějově

Ve dnech 13. až 16. června 2012 pořádalo MV – generální ředitelství HZS ČR v Kaznějově již IV. ročník Mezinárodního setkání kynologických týmů USAR odřadů.

Základním cílem cvičení bylo navázání spolupráce mezi jednotlivými kynologickými skupinami působícími v rámci USAR odřadů, porovnání úrovně výcviku a připravenosti plnit úkoly, které plynou z poslání kynologů-záchranářů, porovnání způsobu taktického nasazení v oblasti záchranářské kynologie USAR odřadů, a ověření interoperability mezinárodních týmů.

Během cvičení na 12 zúčastněných dvojčlenný družstev čekala celkem tři nasazení a další program ve formě školení. Z řad naší skupiny se cvičení účastnila Lenka Vlachová s Barnym (BOC).

Další články foto: iprk.cz - sar-dog.cz - hzscr.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3, 4, 5 - Martin Brandner

22.-25. 5. 2012 Společný výcvik psovodů-záchranářů v Domažlicích

Ve dnech 22. až 25. května 2012 proběhlo v Domažlicích instruktážně metodické zaměstnání kynologů – záchranářů. IMZ probíhal pod vedením mjr. Bc. Romana Končela (Policie ČR) za účasti psovodů Policie ČR, Horské služby ČR, Městské policie Praha a K9 ZS Praha. Z řad naší skupiny se cvičení účastnila Lenka Vlachová s Barnym (BOC) a Adéla Richterová s Minosem Warrior Soul (BC). Za MP Praha se cvičení účastnil Filip Štrach s Grysonem Mi-Ji.

Výcvik několika skupin psovodů probíhal nejen v přírodních terénech, ale i v několika pobořených budovách v příhraničních oblastech. Poslední den IMZ byl věnován nácviku transportu kynologických týmů vrtulníkem Bell 412 Letecké služby Policie ČR.

Další foto: iprk.cz - hskynologie.rajce.idnes.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3 - K9 ZS Praha; č. 4, 5 - Romana Končel a kol.

15.-17. 3. 2012 Odborná příprava psovodů v zimním terénu na Klínech

Ve dnech 15. až 17. března 2012 pořádalo MV-GŘ HZS ČR 3-denní odbornou přípravu psovodů se psy předurčených k záchranným a vyhledávacím pracím. Praktický výcvik probíhal v okolí obce Klíny a na sutinových terénech v okolí Mostu a Litvínova.

Celkem se akce účastnilo 10 kynologických týmů z řad různých složek a organizací (ZÚ HZS ČR, MP Praha, SZBK ČR, K9 ZS Praha, SDH Hejnice). Z řad naší skupiny se cvičení účastnila Lenka Vlachová s Barnym (BOC). Za MP Praha se cvičení účastnil Filip Štrach s Grysonem Mi-Ji.

Odborná příprava byla zaměřena na sutinové a lavinové vyhledávání a na pohyb a práci psovoda se psem na místě zásahu v zimním období, zejména s ohledem na možné povolaní atestovaných kynologů v rámci IZS k vyhledání osob zavalených sněhem v případě zřícení většího množství sněhu ze střechy budovy, zřícení střech budov pod tíhou sněhu, nebo k pátrání po pohřešovaných osobách v přírodním terénu v zimním období.

Součástí odborné přípravy byla i teoretická příprava k pohybu v zimním terénu, navigace za použití GPS a proškolení k transportu kynologických týmů vrtulníkem. Nácvik transportu kynologických týmů vrtulníkem byl následně realizován v rámci praktického zaměstnání s využitím vrtulníku Bell 412 Letecké služby Policie ČR.

Další články a foto: iprk.cz - sarsystem.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 4, 5 - Roman Hejzlar; č. 2, 3 - Ladislav Pozdníček

20.-21. 10. 2011 Sutinové atesty MV-GŘ HZS ČR v Mostě

Ve dnech 20. a 21. října 2011 se v okolí Mostu konaly atestační zkoušky MV-GŘ HZS ČR pro specializaci "S - sutiny". Z řad naší skupiny se účastnila Lenka Vlachová s Barnym (BOC) a v barvách MP Praha Filip Štrach se psem Gryson Mi-Ji (BOM).

Terén pro noční i denní část atestů tvořila trojice podsklepených bytových domů v demolici, která věrně simulovala podmínky reálného zásahu. Obě nasazení (noční i denní) bylo navíc rozděleno na dva samostatné sektory.

Oba naše kynologické týmy uspěly v obou nasazeních, a získaly tak na dva roky kynologický atest MV-GŘ HZS ČR ve specializaci "sutiny", tedy kvalifikaci potřebnou pro praktické nasazení v rámci záchranných akcí IZS.

15.-16. 4. 2011 Plošné atesty MV-GŘ HZS ČR v Býchorech

Ve dnech 15. až 16. dubna 2011 se v Býchorech (okr. Kolín) konaly atestační zkoušky MV-GŘ HZS ČR pro specializaci "P - plochy". Na ranní prezentaci se sešlo 21 kynologických týmů z různých organizací. Z řad naší skupiny se účastnila Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech (FCR) a za MP Praha Filip Štrach se psem Gryson Mi-Ji (BOM).

Do denní části atestů nastupovali vždy dva kynologové současně. Po cca 1,5 km dlouhém pěším přesunu na ně čekaly dva sousedící terény (cca 50 tis. m2), na kterých byly pohřešovány celkem 4 osoby.

V nočním kole, čekal na kynologické týmy po cca 2 km dlouhém pěším přesunu terén, který v sobě zahrnoval i obydlenou chatovou osadu a okolí přilehlého rybníka. Dle zadání byly opět pohřešovány 4 osoby. Do terénu však zkušební komise umístila jen tři.

Nočním kolem úspěšně prošlo 17 kynologických týmů, které tak splnily podmínky kynologického atestu MV-GŘ HZS ČR ve specializaci "P - plochy", který umožňuje praktické nasazení kynologického týmu při pátrání po pohřešovaných osobách.

1. 12. 2010 Ukázka výcviku záchranných psů pro studenty ČZU

Dne 1. prosince 2010 naše záchranná skupina provedla ukázku výcviku záchranných psů pro studenty oboru Kynologie z České zemědělské university. Po krátkém teoretickém úvodu byl studentům předveden jak výcvik mladých psů v přípravě, tak vyhledání v sutině imitující praktický zásah, včetně překrytí druhým psem.

V podvečer jsme se na ČZU zúčastnili přednášky Ing. Vladimíra Makeše na téma využití kynologických týmů při plošném pátrání.

10.-14. 10. 2010 Mezinárodní klasifikační cvičení USAR týmu ČR "CZERT IEC 2010"

Ve dnech 10. až 14. října 2010 se uskutečnilo v Ostravě mezinárodní klasifikační cvičení USAR týmů (urban search and rescue). Námětem cvičení pod názvem CZERT IEC 2010 (Czech Emergency Respondese Team) bylo vyhledávání a záchrana osob zavalených pod troskami budov zřícených vlivem ničivého tornáda.

Cvičení se zúčastnil český USAR tým složený z 68 osob (27 hasičů z HZS hlavního města Prahy, 28 hasičů z HZS Moravskoslezského kraje, 2 lékaři Úrazové nemocnice Brno, 10 kynologů) se psy. Mezi zúčastněnými kynology byla i naše členka Lenka Vlachová s Barnym (BOC).

Celé cvičení hodnotil dle pravidel INSARAG jedenáctičlenný mezinárodní tým, v němž byly vedle šéfa ze Švýcarska další členové ze zemí, kde již certifikovaný USAR tým existuje (např. USA, Austrálie, Čína, Německo, Polsko). Na cvičení přijely i pozorovatelé z několika dalších zemí, které vytvářejí USAR tým (např. Turecko, Rumunsko, Slovensko). Většinu z několika desítek předem stanovených úkolů v zásahové, řídicí i komunikační činnosti splnil tým na výbornou, exceloval především při samotném vyhledávání a záchraně osob.

Klasifikační cvičení proběhlo úspěšně, a český záchranný tým se tak zařadil mezi elitní týmy certifikované INSARAG (organizace OSN) jako „Heavy team“ USAR.

Další články a foto: Požáry.cz - hzscr.cz - hzspraha.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - HZS Praha; č. 2, 3, 4 - MV-GŘ HZS ČR; č. 5 - HZS MSK

28.-29. 8. 2010 Součinnostní výcvik a noční cvičení v Pardubicích

Ve dnech 28. až 29. 8. 2010 proběhlo v Pardubicích a okolí součinnostní cvičení kynologických záchranářů, pořádané Kynologickou jednotkou SDH Opatovice nad Labem. Do cvičení se zapojilo celkem 11 psovodů se svými psy z různých organizací (SDH Opatovice, ZBK JmK ČR, SDH Hejnice, ZBK Praha). Z řad naší skupiny se cvičení účastnila Adéla Richterová s Brixem z Husovy tvrze a Filip Štrach s Grysonem Mi-Ji.

Po oba víkendové dny se psovodi věnovali praktickému výcviku sutinového a plošného vyhledávání v"bývalém průmyslovém areálu nedaleko centra Pardubic.

Kolem sobotní 23. hodiny se psovodi přesunuli z místa ubytování do areálu skládky stavebního materiálu a suti, kde na ně čekalo cvičení simulující praktický zásah po výbuchu plynu. Úkolem kynologických týmů bylo v rozsáhlém areálu vyhledat větší počet „zraněných“ osob a tyto předat k ošetření přítomným zdravotníkům. Role figurantů s realisticky namaskovanými zraněními, jakožto i práce zdravotníků se zhostili členové ČČK. Noční cvičení bylo ukončeno krátkým vyhodnocením kolem 2. hod. ranní.

Za hladký průběh celé akce patří díky Kynologické jednotce SDH Opatovice nad Labem a také všem zúčastněným z řad ČČK Hradec Králové.

Další foto: zbkjmkcr.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - Filip Štrach; č. 2, 3, 4, 5 - Petr Meduňa

22.-26. 6. 2010 Mezinárodní cvičení a soutěž kynologických týmů "Destruction 2010"

Ve dnech 22. až 26. června 2010 proběhlo v Komořanech na Mostecku mezinárodní cvičení Destruction 2010. První část cvičení (od ranních hodin 22.6. do odpoledne 23.6.) dle legendy cvičení simulovala vyslání CZERT (Czech Emergency Response Team) na záchranou misi do fiktivní země „Komořansko“, jejíž hlavní město a okolí bylo zasaženo silným zemětřesením. Této části cvičení se spolu s dalšími kynology určenými pro účast v mezinárodních zahraničních operacích účastnila i naše členka Lenka Vlachová s Barnym (BOC).

Ve středu odpoledne pak cvičení pokračovalo mezinárodním setkáním a závodem kynologů, jehož praktická část svým scénářem navazovala na legendu cvičení. Soutěže se účastnilo celkem 17 dvojčlenných týmů, vedle tuzemských organizací a složek (Městská policie Praha, Horská služba, USAR CZ, ZBK JMK ČR, SZBK ČR, KZJ ČR, SDH Hejnice) byly na akci silně zastoupeny i složky zahraniční (THW – Německo, PCSARS – Maďarsko, Policajný zbor – Slovensko, State Fire Servise – Polsko).

V rámci soutěže čekaly na každý tým celkem 3 nasazení (1x sutina v noční době, 1x sutina ve dne, 1x prohledání terénu v okolí sutiny ve dne). Hlavním kritériem pro závěrečné pořadí byl pak počet psem označených osob (maximem bylo nalezení 16ti osob), při rovnosti dvou týmů pak rozhodoval celkový čas jejich nasazení. Vysílání týmů ke konkrétním nasazením probíhalo dle určení koordinačního centra až do pátečního odpoledne. V sobotu dopoledne bylo celé cvičení oficiálně ukončeno a bylo vyhlášeny „stupně vítězů“ dvojčlenných týmů:

1. místo
Jaroslav Filip, Sat (dobrman), Městská policie Praha
Petr Linda, Arpád Aibara (border kolie), Městská policie Praha

2. místo
Filip Štrach, Gryson Mi-Ji (belgický ovčák malinois), Městská policie Praha
Miloslav Čeněk, Fábio ze Slovanského domu (německý ovčák), Městská policie Praha

3. místo
Lenka Vlachová, Barny (border kolie), ZBK JMK ČR
Veronika Švestková, Armin Malimit (belgický ovčák malinois), USAR CZ

Další foto a články na Požáry.cz: zde - zde - a zde

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 5 - Filip Štrach; č. 3, 4 - Kamila Drábková

17. 4. 2010 Celodenní cvičení se psovody ZBK Pardubického kraje

Na počátku měsíce dubna jsme byli osloveni psovody ZBK Pardubického kraje, zda bychom byli ochotni realizovat společné tréninkové cvičení primárně zaměřené na sutinovou specializaci. Tento návrh spolupráce jsme rádi přijali a 17. dubna jsme v Praze uspořádali společné cvičení.

Z naší organizace se této akce účastnilo celkem pět osob (3x člen, 1x čekatel, 1x figurant) a stejně početná (3x psovod, 2x figurant) byla i výprava z Pardubického kraje. Toto početní rozložení poskytlo psovodům z obou organizací možnost založit si do úkrytů nové a psům neznámé osoby. Hlavní náplní cvičení se pak stala situace, kdy je úkolem psovoda určit polohu čtyř osob ukrytých v prostoru, ve kterém práci psa navíc ztěžují různé rušivé vlivy (otevřený oheň, ukryté napachované oděvy, volně ložené potraviny).

Cvičení probíhalo přibližně od devíti do sedmnácti hodin, a to zprvu v prostorách sutinového trenažéru v pražských Hlubočepech a po pozdním obědě v sutinách na Rohanském nábřeží.

Celá akce byla ze strany všech účastníků hodnocena kladně a ze strany psovodů ZBK PK byla nabídnuta možnost uspořádat příště podobné cvičení v Pardubickém kraji, čehož velmi rádi využijeme.

Další foto: K-9.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: Adéla Richterová

16. až 17. 10. 2009 Sutinové atesty MV-GŘ HZS ČR na Komáří Hůrce

Ve dnech 16. a 17. října 2009 se na Komáří Hůrce v Krušných horách konaly atestační zkoušky MV-GŘ HZS ČR pro specializaci "S - sutiny". Na ranní prezentaci se sešlo celkem 12 kynologických týmů z různých organizací. Z řad naší skupiny se účastnila Lenka Vlachová s Barnym (BOC).

Na účastníky atestů čekaly vedle pěšího přesunu zasněženou horskou krajinou i dva speciály, oba tvořeny částečně pobořenými hospodářskými budovami. V nočním kole se hledali celkem 3 figuranti, z nichž jeden byl umístěn ve výškovém úkrytu. V denní části pak byly v objektech ukryty 4 osoby, z toho opět jedna ve výškovém úkrytu (přesný počet ukrytých osob pochopitelně nebyl psovodům znám). Odolnost a připravenost všech týmů v obou nasazeních intenzivně prověřovalo i nefalšované zimní počasí se silným větrem. Z noční části atestačních zkoušek prošlo k dennímu kolu deset týmů. Osm z nich pak uspělo i v denní části, a získalo tak na dva roky kynologický atest MV-GŘ HZS ČR ve specializaci "sutiny", tedy kvalifikaci potřebnou pro praktické nasazení v rámci záchranných akcí IZS.

K úspěšným absolventům atestů patří v barvách ZBK JMK ČR i Lenka Vlachová s Barnym.

22. až 23. 5. 2009 Plošné atesty MV-GŘ HZS ČR v Medlánkách u Brna

Ve dnech 22. - 23. 5. 2009 se v Medlánkách u Brna konaly atestační zkoušky MV-GŘ HZS ČR pro specializaci "P - plochy". Na ranní prezentaci se sešlo celkem 18 kynologických týmů z různých organizací. Z řad naší skupiny se účastnila Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech, které rozlosování přineslo startovní číslo 16, což znamenalo nástup na denní část atestů až v odpoledních hodinách, ve dvojici s kynologickým týmem KZJ ČR, Petrou Bučkovou s Armem od Tří koček.

Po cca 2,5 km dlouhém pěším přesunu čekaly na kynologické týmy dva sousedící terény (cca 50 tis. m2), na kterých byly pohřešovány celkem 4 osoby. Časový limit byl 30 minut plus povolená pětiminutová pauza. Proměnlivé počasí si pro práci našeho týmu připravilo déšť, ale ten Abiah nebyl na obtíž, a tak přibližně po 10 min. práce v terénu měla na kontě dvě nalezené osoby. Ve zbývajícím čase byl prohledán zbytek terénu, kde se již další osoby nenalézaly (zbývající 2 osoby byly umístěny v terénu druhého týmu). V denní části atestačních zkoušek bylo 18ti psy nalezeno celkem 36 figurantů, jeden z nich bohužel až po časovém limitu. Do noční části tak postoupilo 17 týmů.

V nočním kole nastupoval náš tým kolem 3. hodiny ranní k prohledání členitého terénu (odhadem přes 40 tis. m2), který stejně jako v denní části obsahoval i jednu budovu. Výsledkem práce Abiah byly po 20ti min. (z limitu 30 min.) tři nalezené osoby, což byl i počet osob, které zkušební komise do terénu umístila. Nočním kolem úspěšně prošlo 13 kynologických týmů, které tak splnily podmínky kynologického atestu MV-GŘ HZS ČR ve specializaci "P - plochy", který umožňuje praktické nasazení kynologického týmu při pátrání po pohřešovaných osobách.

V barvách ZBK Jihomoravského kraje ČR kynologický atest získali Martin Svoboda se psem Ninja z Hammandy a naše Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech.

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: č. 1 až 5 - Kris

10. až 12. 4. 2009 Mezinárodní atestační cvičení IRO v Žatci

Dvoudenního atestačního cvičení se účastnilo 22 družstev z mnoha zemí Evropy. Vedle čtveřice českých týmů nechyběly ani týmy ze Slovenska, Slovinska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska a Maďarska. Náš tým se účastnil ve složení: Adéla Richterová s Brixem z Husovy tvrze, Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech a Lenka Vlachová s Barnym.

V pátek večer proběhlo rozlosování pořadí družstev následované společnou večeří. Sobota byla ve znamení nejtěžších speciálů celého cvičení. Začínalo se dvěma sutinovými terény ve Chbanech (trenažér SZBK), z nichž byl jeden prázdný, v těsném závěsu následovanými plošným vyhledáním v blízkém lese. Celkově tak většina psů pracovala v podstatě celých 45 minut v kuse, i když samozřejmě bylo jen na nás, zda nenecháme takticky jednoho odpočívat. Teplé, spíše už letní než jarní počasí letošních Velikonoc, přálo rozhodně více nám, než našim psům.

A to byl teprve začátek. Ještě v sobotu na nás všechny čekal noční speciál v areálu blízké továrny, ozvláštněný dopředu slibovaným překvapením v podobě řady barevných rachejtlí, vzbuzujícím v nás atmosféru spíše silvestrovskou než velikonoční.

Neděle pro nás začínala první pomocí, zkoušenou na simulovaných situacích. Každý tým tak měl šanci zkusit si resuscitaci na kvalitním modelu Ambu Man C, za což si organizátoři pochvalu určitě zaslouží. Nu a potom už nám zbývala jen stopa a jednoduché plošné vyhledání. Celkově tak v průběhu cvičení absolvoval každý tým 3 vyhledání v sutinách, 2 na ploše a 1 stopu. Zapojení jednotlivých psů z týmu do hledání bylo ve většině případů na našem vlastním rozhodnutí. Celkový počet 12ti hledaných lidí, z nichž se nám podařilo najít 10, jsme se dozvěděli až po skončení celého cvičení. Svoji roli ve výsledné úspěšnosti resp. neúspěšnosti týmů mohlo sehrát i to, že některé týmy nastupovali v nočním kole k prohledání okolí továrny, zatímco jiné týmy (včetně našeho), prohledávali vnitřní prostory budovy. Je však těžké porovnávat obtížnost různých terénů, jestliže žádný tým neměl příležitost k poznání obou.

Slavnostním nástupem všech 22ti zúčastněných družstev cvičení skončilo. Náš tým ZBK JmK ČR byl jedním ze 13ti úspěšných týmů, které splnily podmínky stanovené IRO a měly v průběhu celého cvičení více než 70ti procentní úspěšnost.

Další články: zbkjmkcr.ic.cz

8. 11. 2008 Součinnostní cvičení s HZS Prostějov

V sobotu 8. listopadu se konalo společné cvičení našich atestovaných kynologů (+ jednoho kynologa k atestům přihlášeného) s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, konkrétně s hasiči z centrální stanice Prostějov.

Jako prostor pro cvičení výborně posloužil rozlehlý areál bývalé stavební firmy, kde se vedle betonového dvora s množstvím kanálů a kolektorů nachází i několik samostatných budov, na kterých byly nedávno zahájeny demoliční práce. Příslušnici HZS měli na místě již předem připravenou řadu úkrytů a do některých z nich umístili a zamaskovali psovodům neznámý počet figurantů, kterými se obětavě stali členové SDH Prostějov.

Dále se již vše odehrávalo co nejblíže reálnému zásahu, proběhla porada velitele zásahu s vedoucím kynologů, prostor byl rozdělen na dva sektory, do kterých byla nasazena vždy dvojice kynologických týmů (psovod + pes) spolu s VZ přiděleným hasičem, který postupoval spolu s kynology a prostřednictvím radiostanice zprostředkovával spojení s VZ, který na místa nálezů vysílal vyprošťovací čety.

Díky výborné práci všech psů bylo do cca 20 minut ze sutin vyproštěno 7 osob a po překrytí, kdy již psi další nálezy neznačili, kynologové svoji práci ukončili. VZ jim pak potvrdil, že skutečně v sutinách nikoho nenechali.

Po přibližně hodinové pauze, kdy prostor patřil mladým a začínajícím psům, proběhl další cvičný zásah, který opět skončil úspěšnou lokalizací všech osob.

Během cvičení se našel i čas pro zodpovězení dotazů příslušníků HZS týkajících se přípravy záchranných psů, systému atestačních zkoušek MV a povolávání atestovaných kynologů k nasazení. Psovody pak jistě potěšila pochvalná vyjádření hasičů ve vztahu k rychlosti, s jakou dokáže pes najít zavalené osoby.

Uspořádání tohoto cvičení a aktivní zájem o celou problematiku je jistě výbornou vizitkou HZS Prostějov. Doufejme, že takových osvícených stanic a jejich velitelů bude přibývat.

Cvičení se z naší pražské skupiny účastnili: Soňa Kosinová s Athosem Alotrium, Filip Štrach s Krakenem Halit Paša, Lenka Vlachová s Aeneas Black Chevers a Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech.

Další foto: Kris.cz - Požáry.cz - zbkjmkcr.ic.cz

Další články: Požáry.cz - zbkjmkcr.ic.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 až 10 - Kris a Renata Ingrová

4.-7. 11. 2008 Mezinárodní cvičení USAR týmů "Ostrava 2008" 

Ve dnech 4. až 7. listopadu se v Ostravě konalo mezinárodní cvičení USAR týmů, tedy speciálních hasičských jednotek předurčených k nasazení v městských aglomeracích při rozsáhlých mimořádných událostech a živelných katastrofách (např. zemětřesení, sesuvy půdy, tsunami, tornáda). Cvičení se účastnili USAR týmy z Polska, Maďarska, Estonska a také oba české týmy, tedy pražský i moravskoslezský USAR tým.

Nedílnou součástí českých USAR týmů byli i kynologové nominovaní ze seznamu držitelů kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR. Celkově se jednalo o jedenáct psovodů, z nichž pět pracovalo s USARem MSK (2x KZJ ČR, 1x MP Ostrava, 1x AČR, 1x SZBK ČR) a šest psovodů pracovalo USARem z Prahy (5x MP Praha, 1x SDH Hejnice). Mezi psovody nasazenými za Městskou policii Praha byl Filip Štrach s dobrmanem Krakenem.

Týmy přijely na místo cvičení se svým technickým vybavením i stravou a ubytovaly se ve svých stanech v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Hranečníku. Odtud byly dle pokynů z OSSOC vysílány k nasazení na jednotlivá pracoviště (celkem bylo pořadateli připraveno na dvě desítky pracovišť v oblasti Vítkovic a bývalého areálu ČSAD v Ostravě). Dle pokynů pořadatelů probíhalo i střídání týmů na pracovištích, přesuny na jiná pracoviště, či návrat k odpočinku do základního tábora.

Legendou samotného cvičení byla přírodní katastrofa, přesněji řádění tornáda Ester v průmyslové části Ostravy, kde došlo k destrukci budov a objektů, haváriím dopravních prostředků, požárům a zavalení osob.

Každá kynologická skupina se v rámci svojí činnosti s USAR týmem dostala na cca 2 až 3 denní nasazení a na 1 až 2 nasazení v noční době. Kynologické týmy byly využívány zejména k prvotní lokalizaci míst, kde se nacházejí zavalené osoby, a také byly několikrát využity k ověřování různých úzkých štěrbin, sklepních oken a průrazů, tak aby mohla být činnost záchranářů primárně směřována do míst, kde se skutečně nacházely živé osoby.

Celé cvičení bylo velmi dobře zorganizováno a i přesto, že pro využití kynologických týmů nebylo připraveno tolik situací, jak by si asi většina psovodů představovala, rozhodně bylo absolvování této akce pro všechny přínosem a dobrou zkušeností.

Další foto: Požáry.cz

Další články: Požáry.cz - USAR.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3, 8, 9, 10 - Filip Štrach; č. 4, 5, 6, 7 - Petr Lacina

13.–15.6.2008 Rescue Dog Weekend Malacky

Ve dnech 13. až 15. června probíhalo na Slovensku ve městě Malacky mezinárodní záchranářské soustředění, Rescue Dog Weekend. Mezinárodní cvičení dobrovolných a profesionálních psovodů záchranářů pořádalo Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky (ZKZ SR) již jako VIII. ročník. Přijelo sedm tříčlenných družstev ze tří států – Slovenska, Slovinska a ČR. Jedním ze dvou týmů z České republiky byl smíšený tým dvou organizací, s dvěmi našimi členkami Kristýnou Schnablovou a Abiah Beauty from Czech a Adélou Richterovou s Brixem z Husovy tvrze a jedním členem SZBK ČR.

Posláním této akce bylo procvičení týmové práce jednotlivých družstev pro případné nasazení. Ještě v den příjezdu nastupovaly týmy v nočních hodinách k plošnému vyhledání. Další dny následovalo procvičení slaňení se psem, selekce pachů, nácvik speciálních překážek, „rambo dráha“, záchranné stopování, sutinové vyhledání a náročné plošné vyhledání. Jehož náročnost spočívala hlavně v rozlehlosti terénu, a vysoké teplotě, která celý den panovala, navíc jsme k němu museli urazit několika kilometrovou cestu podle mapy.

Díky výborné organizaci akce pořadatelem vše proběhlo hladce bez problémů a za dobré nálady všech přítomných.

Další foto: beauceron.rajce.idnes.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3, 4, 5 - Kristýna Schnablová a Adéla Richterová

23.-24. 5. 2008 Sutinové atesty MV v Trešti

Ve dnech 23. a 24. května se konaly atestační zkoušky Ministerstva vnitra ve specializaci "S-sutiny". Místem konáni bylo město Třešť, kde byly využity prostory bývalých továren, ve kterých probíhají demoliční práce.

Jako zázemí pro atestované kynology sloužila stanice HZS kraje Vysočina v Třešti a kontejner nouzového přežití HZS kraje Vysočina. Průběh kynologických atestačních zkoušek v Třešti se skládal z I. kola denního vyhledávání ve dvou úsecích (1 ukrytá osoba a 3 ukryté osoby) a z II. kola nočního vyhledávání v jednom úseku (3 ukryté osoby).

Mezi kynologickými týmy, které si z této akce přivezly sutinový atest MV, byli i Soňa Kosinová s Athosem Alotrium a Filip Štrach s Krakenem Halit Paša (na atestech za Městskou policii Praha).

Další články: MVCR.cz - Požáry.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3, 4 - kpt. Ing. Jiří Šlechta

7.-12. 4. 2008 Lavinový kurz na Luční boudě

Ve dnech 7. až 12. dubna se v okolí Luční boudy v Krkonoších uskutečnil kurz lavinových a pátracích psů. Celkem 26 psovodů z HS ČR, horských služeb z Anglie, Německa, Polska a Slovenska, SZBK ČR, MP Praha a SDH Hejnice trénovalo vyhledání osob v lavinách. Výcvik byl velice náročný, a to i díky ideálním sněhovým podmínkám, které umožňovaly budování hlubokých záhrabů.

Díky příletu armádního vrtulníku W3A Sokol měli psovodi možnost procvičit si i transport psů na laviniště v podvěsu pod vrtulníkem. Během kurzu se kynologové také zdokonalovali v práci s lavinovými vyhledávači, přístroji GPS a v dalších záchranných činnostech.

Kromě praktické stránky kurz obsahoval i řadu odborných teoretických přednášek. Na závěr kurzu byly psovodům a jejich psům uděleny získané kvalifikace. Kurz úspěšně absolvoval i Filip Štrach s Krakenem (na kurz vyslán Městskou policií Praha).

Další foto: SAR.K-9.cz - HSkynologie.rajce.idnes.cz

Další články: HSCR.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3, 10 - Petr David; č. 4, 5 - SARDA England; č. 6, 7, 8 - Filip Štrach

3.-7. 12. 2007 Lavinový kurz na Ramzové

Ve dnech 3. až 7. prosince pořádala Horská služba ČR v obci Ramzová v Jeseníkách další ze svých tradičních lavinových kurzů. Vedoucím celého kurzu byl Slávek Tejnský a garantem výcviku byl Karel Novák, hlavní psovod HS.

Akce se účastnila přibližně dvacítka psovodů Horské služby, kterou doplnila dvojice psovodů SDH Hejnice a MP Praha, za kterou se kurzu účastnil také Filip Štrach s Krakenem Halit Paša.

Vedle výcviku lavinových prací na vrcholu a svazích hory Šerák (1351 m) se během kurzu našel dostatek času i na nácvik plošného vyhledávání v přírodním terénu. Do harmonogramu kurzu bylo vhodně zařazeno i o několik přednášek a školení, mimo jiné na téma využití systému navigace GPS a lavinových vyhledavačů.

Další foto: SAR.K-9.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - Josef Růžička; č. 2, 3, 4, 5 - Filip Štrach

22.-25. 8. 2007 II. Mezinárodní cvičení a závod USAR týmů v Chomutově

Na druhém ročníku mezinárodního cvičení a závodu kynologů USAR týmů pořádaném MV-GŘ HZS ČR v Chomutově obsadil náš tým ve složení Soňa Kosinová s Badem a Filip Štrach s Krakenem Halit Paša skvělé 5. místo v konkurenci 18ti soutěžících týmů.

Další foto: Požáry.cz

Další články: Usar.cz - Záchranaři.blog.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - Filip Štrach; č. 2, 5, 6, 7 - Stanislav Kostka; č. 3, 4 - Josef Růžička; č. 8, 9 - David Voborník; č. 10 - Jiří Šlechta