Historie

Rok 2007 
Naše skupina se začala formovat v průběhu roku 2007, zprvu zejména na bázi tréninkové, kdy jsme se v rámci intenzivní přípravy našich psů začali pravidelně setkávat v rámci různých oficiálních či neoficiálních výcvikových akcí. Množství kvalitních tréninků a využívání moderních výcvikových metod jsme zanedlouho začali zúročovat i na bázi soutěžní. 

Junior Cup, Hradec Králové 2007

Již v roce 2007 jsme dosáhli prvních úspěchů v podobě složených zkoušek a umístění na soutěžích (2. místo na Královéhradeckém Junior Cupu; 5. místo na Mezinárodním cvičení a závodě kynologů USAR).

Mezinárodní cvičení a závod kynologů USAR, Chomutov 2007

Díky vstřícnému přístupu vedoucího ZBK Jihomoravského kraje ČR pana Miroslava Švestky, jakožto i přátelské atmosféře mezi členy této organizace, jsme začali na počátku roku 2008 oficiálně fungovat jako pražská regionální skupina ZBK Jihomoravského kraje ČR.

Rok 2008 
V roce 2008 jsme se naplno vrhli do účasti na zkouškách, soutěžích a dalších kynologických akcích. V celkovém souhrnu naše pětičlenná reprezentace složila devět zkoušek záchranných psů (1x RHE, 1x RH FLA, 1x RH TA, 4x RH TB. 2x RH FL B) dle mezinárodního zkušebního řádu IRO.

Mezinárodní zkoušky záchranných psů, Vlčnov 2008

V rámci účasti na závodech záchranných psů jsme získali: 2. místo na Poháru výcvikářů SZBK, 2. místo na Královehradeckém Junior Cupu, 1. a 2. místo na Katolického memoriálu a 3. místo na Otevřeném mistrovství Slovenska.

Memoriál Zdeňka Katolického, Suchá Loz 2008

Dva naše týmy (psovod + pes) v tomto roce také splnily Atesty GŘ-HZS ČR pro praktické nasazení ve specializaci "S - sutiny". Z pěti povolání našich psovodů k praktickému zásahu v rámci Integrovaného záchranného systému pak k nasazení psa došlo ve třech případech.

Zřícený kostel, Lenešice 2008

Kalendář našich akcí doplnila i účast na několika cvičeních se složkami Integrovaného záchranného systému a účast na Mezinárodním cvičení dobrovolných a profesionálních psovodů záchranářů v Malackách (SR).

Rok 2009
Rokem 2009 jsme zdárně navázali na úspěchy roku předcházejícího, když naši psovodi opětovně plnili limity mezinárodních zkoušek záchranných psů (1x RH TA, 1x RH FLA, 1x RH FLB, 1x RHTB).

Mezinárodní zkoušky záchranných psů, Praha 2009

Naši psovodi nechyběli ani na mezinárodních akcích IRO (1. otevřený přebor záchranných psů ČR dle IRO, Mistrovství světa IRO 2009, Otevřené mistrovství Rakouska 2009). Zúčastnili jsme se i tradičního Katolického memoriálu (1. a 2. místo v kategorii B, 3. místo v kategorii A). Přípravu psů na akce dle zkušebního řádu IRO nám od počátku roku 2009 výrazně usnadňuje kompletní sada překážek pro cviky dovednosti, kterou máme k dispozici na kynologickém cvičišti v Újezdě nad Lesy.

Memoriál Zdeňka Katolického, Suchá Loz 2009

V dubnu 2009 se naše tříčlenné družstvo úspěšně zúčastnilo mezinárodního atestačního cvičení IRO. Jeden z našich kynologických týmů získal v roce 2009 Atest GŘ-HZS ČR pro praktické nasazení ve specializaci "S - sutiny" a další tým získal tento Atest ve specializaci "P - plochy". V roce 2009 se naše kynologické týmy také zúčastnily celkem 4 praktických nasazení.

Zřicená budova v ul. Soukenická, Praha 2009

Za vrcholný úspěch tohoto roku pak lze bezesporu považovat Mistrovství ČR kynologů Integrovaného záchranného systému 2009, kde jsme získali: 3. místo v celkovém pořadí družstev, 2. a 3. místo v kategorii "plochy" a 3. místo v kategorii "sutiny".

Mistrovství ČR kynologů IZS, Prostějov 2009

Rok 2010
V roce 2010 jsme pokračovali s rozvíjením spolupráce s dalšími subjekty IZS, zejména v oblasti praktických nasazení a pořádání společných cvičení. Naši psovodi byli zapojeni do několika pátracích akcí po pohřešovaných osobách v přírodním terénu, kde dobře fungovala spolupráce s kynology ZBK Praha a dalších organizací.

Pátrání po Anně Janatkové, Trója 2010

Stejně jako v minulých letech jsme se zúčastnili několika akcí pořádaných či zaštítěných MV-GŘ HZS ČR. Z těchto akcí považujeme za největší úspěch medailové umístění na mezinárodním cvičení a závodě Destruction 2010.

Mezinárodní závod a cvičení Destruction, Most 2010

Ceníme si také toho, že jeden z našich kynologických týmů byl začleněn do USAR týmu ČR a po společné přípravě a několika cvičeních se zúčastnil i INSARAG cvičení IEC CZERT 2010, kde český USAR získal prestižní klasifikaci „heavy team“.

Klasifikační cvičení INSARAG, Ostrava 2010

Naši psovodi se opět zúčastnili i Mistrovství republiky IZS, kde se umístili v horní polovině výsledkové listiny, což vzhledem k formátu soutěže také považujeme za pozitivní. V oblasti činnosti zastřešené IRO bylo bezesporu největším úspěchem 10. místo Kristýny Schnablové v kategorii sutiny na Mistrovství světa záchranných psů IRO 2010.

Mistrovství světa IRO, Žatec 2010

Díky generační obměně našich psů, která začala probíhat již v roce 2009, došlo k poklesu počtu složených zkoušek IRO, avšak věříme, že kvalitní tréninkovou přípravu mladých psů zúročíme v dalších sezónách.


Rok 2011
Rok 2011 se nesl v duchu stále častějšího zapojování atestovaných kynologů do pátracích akcí po pohřešovaných osobách. Tento příznivý trend se projevil i na počtu nasazení kynologů naší skupiny při pátracích akcích Policie ČR a to nejen na území hl. m. Prahy, ale i v dalších krajích. Celkový počet nasazení našich kynologů ještě zvýšilo několik nasazení psů k prověření sutin zřícených domů v severočeském regionu.

Pátrání po pohřešované seniorce, Chotilsko 2011

Složením nebo prolongací celkem tří kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR v roce 2011 si nadále udržujeme velmi příznivý poměr počtu atestovaných psovodů ku celkovému počtu členů naší organizace.

Zřícená střecha haly aquaparku, Chomutov 2011

I přes částečnou generační obměnu našich psů se naši psovodi zúčastnili všech instruktážně metodických zaměstnání, cvičení a závodů pořádaných MV-GŘ HZS ČR.

Zimní instruktážně metodické zaměstnání, Klíny 2011

Účast na akcích pod patronací IRO byla v roce 2011 až na několik složených mezinárodních zkoušek opět stagnující, zejména s ohledem na rozhodnutí ZBK JMK ČR zastavit proplácení prostředků plynoucích z úspěchů psovodů na zkouškách a závodech zařazených do dotačního programu IRO.

Mezinérodní zkoušky IRO, Suchá Loz 2011

Vše zlé je pro něco dobré, a tak závěr roku 2011 patřil i bilancování nad dalším směřováním naší skupiny v roce 2012. Pozitivním znamením pro naše uskupení je jistě zájem dalších atestovaných psovodů o spolupráci. Proto věříme, že ani rok 2012 nebude naším rokem posledním :-)