Praktická nasazení

27. 12. 2014 Praktické nasazení: pátrání po pohřešované osobě u Leškovic

Dne 27. prosince 2014 realizovali psovodi Kynologické služby IPRK pátrání po pohřešované ženě (80 let) v přírodních terénech v okolí obce Leškovice na Havlíčkobrodsku.

Ranní instruktáž a rozdělení sektorů proběhlo v Hamrech v prostorách poskytnutých místní organizací K-9 service, training & research. Nasazení psovodů a záchranných psů v terénu probíhalo i přes mrazivé zimní počasí až do odpoledních hodin. Pátrací akce byla ukončena krátce před setměním s negativním výsledkem (osoba nebyla v určených sektorech nalezena).

Pro otevření klikněte na náhled fotky. Autor fotek: č. 1 až 5 - IPRK

Další foto: facebook.com

Další info: Deník.cz

29. 7. 2011 Pátrání po pohřešované osobě na Praze 6

Dne 29. července 2011 probíhala na Praze 6 od 9 hod. pátrací akce Policie ČR po pohřešovaném muži. Do pátrací akce se spolu s psovody PČR a MP Praha zapojila i Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech a Filip Štrach s Grysonem Mi-Ji (za MP Praha). Pohřešovaná osoba byla nalezena služebním psem Policie ČR přibližně po hodině pátrání, bohužel již mrtvá.

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: č. 1, 2, 3, 4 - Kris.cz; č. 5 - Vladimír Stehlík

11. 6. 2011 Pátrání po pohřešované osobě u obce Boskovice

Dne 11. června 2011 probíhala u Boskovic (okr. Blansko) pátrací akce po pohřešované Ludmile Kučerové (63 let). Pátrání kynologických záchranářů bylo realizováno na žádost rodiny a byl do něj zapojen větší počet členů KZJ ČR a ZBK JMK ČR.

Z řad naší záchranné skupiny se pátrání účastnila Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech (FCR). Pátrání bylo realizováno v okolí westernového městečka mezi Boskovicemi a Vratíkovem a dále u obce Valchov s negativním výsledkem. Pohřešovaná osoba byla nalezena příbuznými dne 14. června 2011, bohužel již mrtvá.

Další články: Deník.cz

8. 6. 2011 Pátrání po pohřešované osobě na Praze 5

Dne 8. června 2011 byl Filip Štrach s Grysonem Mi-Ji (BOM) byl za MP Praha povolán k pátrací akci Policie ČR po pohřešované osobě na Praze 5 - Barrandov. Pohřešovaná osoba byla nalezena SKPV na zastávce MHD v Dejvicích.

18. 5. 2011 Pátrání po pohřešované osobě na Litoměřicku

Dne 18. května 2011 se Filip Štrach s Grysonem Mi-Ji (BOM) se za MP Praha účastnili pátrací akce Policie ČR po pohřešované osobě na Litoměřicku. Pohřešovaná osoba byla nalezena psovodem Policie ČR v jiném sektoru, bohužel již mrtvá.

28. 4. 2011 Pátrání po pohřešované osobě u obce Čížkovice

Dne 28. dubna 2011 probíhala nedaleko obce Čížkovice (okr. Lovosice) pátrací akce Policie ČR po pohřešovaném Ladislavu Štekrtovi (68 let). Pohřešovaný muž byl viděn naposledy 27. dubna v pozdních večerních hodinách.

K praktickému nasazení jsme byli povolání cestou operačního střediska Policie ČR přibližně v 15:30 hod. V čase 17:30 hod. se naše záchranná skupina ve složení: Filip Štrach - Gryson Mi-Ji (BOM), Kristýna Schnablová - Abiah Beauty from Czech (FCR) a Lenka Vlachová - Barny (BOC) dostavila na určené místo na okraji obce Čížkovice.

Po telefonickém dožádání si upřesňujících informací o osobě pohřešovaného a lokalitě, jeho možného výskytu bylo v 17:45 hod. zahájeno nasazení psů do terénu. Propátrávaný terén zahrnoval louky, remízky, neudržované sady a několik opuštěných přístřešků a pobořených kůlen.

V čase 18:45 hod. fena psovoda Kristýny Schnablové nalezla a označila tělo pohřešovaného muže. Muž byl nalezen bez životních funkcí se zjevnými známkami smrti. Místo nálezu si následně převzala Policie ČR.

Další články: Deník.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: č. 1, 2, 3, 4 - Karel Pech; č. 5 - Kris.cz

29. 3. 2011 Zřícení části stodoly v obci Pesvice

Dne 29. března 2011 v ranních hodinách došlo v obci Pesvice (okr. Chomutov) ke zřícení štítové zdi, části střechy a obvodového zdiva zchátralé. Zřícené zdivo spadlo z části na střechu sousedního rodinného domku, která byla tímto poškozena natolik, že došlo i k narušení vnitřních stropů a propadu trosek do obytné místnosti (ložnice), kde se v danou chvíli nacházely dvě osoby. Ty byly na místě předány do péče ZZS s lehčím zraněním.

Jelikož dle dostupných informací se ve stodole v době zřícení mohl nacházet místní bezdomovec, byl HZS na místo povolán atestovaný psovod se psem, naše členka Lenka Vlachová s Barnym (BOC). Sutina byla prohledána psem s negativním výsledkem.

Další články: Požáry.cz - tn.nova.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: HZS Ústeckého kraje

11. 1. 2011 Pátrání po pohřešované ženě v Benešově u Semil

Dne 11. ledna 2011 byla Policií ČR svolána pátrací akce po Miroslavě Seidlové (46), kterou její rodina pohřešuje od Nového roku.

Policie ČR si skrze operační středisko HZS ČR vyžádala vyslání celkem devíti psovodů s platným atestem MV-GŘ HZS ČR pro specializaci plochy. Vedle psovodů se služebními psy policie se tak do akce zapojili i psovodi záchranáři z MP Praha, ZBK Praha,  SDH Hejnice a z řad naší K9 ZS Praha Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech.

Velitelem nasazení kynologů byl příslušník policie Ing. Vladimír Makeš, což se velmi kladně projevilo na celé organizaci a logistickém zabezpečení akce. Jednotliví psovodi se psy měli přiděleny vždy dva sektory k propátrání (jeden na dopoledne a druhý na odpoledne). Každého psovoda také v terénu doprovázel přidělený policista. Za jedinou stinnou stránku této pátrací akce tak lze považovat, že byla svolána s více než týdenní prodlevou od počátku pátrání.

Nasazení kynologických týmů bylo ukončeno po prohledání všech sektorů krátce před setměním. Pohřešovaná osoba nebyla nalezena.

Další foto: Kris.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: Kris.cz

22. 10. 2010 Pátrání po pohřešovaném chlapci v Hrádku nad Nisou

Dne 21. října 2010 po 16. hod. bylo v Hrádku nad Nisou vyhlášeno pátrání po Janu Kapurovi (3 roky), který se měl krátce předtím ztratit svojí matce, když ho ponechala hrát si na zahradě rodinného domu. Pátrací akce byla řízena Policií ČR, která do akce zapojila i další organizace a složky.

Dne 22. října 2010 bylo cestou HZS ČR do akce nasazeno také větší množství kynologických týmů s atestem MV-GŘ HZS ČR. Mezi těmito psovody byla i naše členka Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech.

Kynologové se záchrannými psy prohledávali blízké i vzdálenější okolí domu, kde chlapec bydlel, a také oba břehy řeky Nisy, která protéká přibližně 100 metrů od zahrady domu. Tělo chlapce bylo nalezeno potápěči před 15. hodinou pod naplaveným materiálem v toku řeky.

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: Kris.cz

14. 10. 2010 Pátrání po pohřešované holčičce v Praze 8 - Tróji

Od 13. října 2010 Policie ČR pátrá po pohřešované Anně Janatkové (9 let). Pohřešovaná se v den svého zmizení (13. října) v odpoledních hodinách nevrátila domů ze školy. Dle výpovědí svědků šla ze školy společně se spolužačkami obvyklou trasou, pak se ale jejich cesty rozdělily v ul. Pod Písečnou, kde byla také viděna naposledy.

Nedaleko tohoto místa nalezli později policisté dívčin batoh a několik metrů od něj láhev s pitím. Vzhledem k tomu, že ul. Pod Písečnou přímo sousedí s chatovou osadou a rozsáhlým přírodním terénem, bylo do této části pražské Tróji v dalších dnech a týdnech směřováno i policejní pátrání.

Dne 14. října se celodenní pátrací akce zúčastnili vedle psovodů ZBK Praha i kynologické týmy z naší záchranné skupiny: Kristýna Schnablová (Abiah Beauty from Czech) a Adéla Richterová (Brix z Husovy tvrze). Pátrání v dalších dnech se opakovaně zúčastnil za MP Praha také Filip Štrach (Gryson Mi-Ji).

V rámci pátracích akcí psovodi se záchrannými psy prohledávali policií určené sektory těžko přístupného přírodního terénu, které v sobě zahrnovaly i řadu opuštěných a zchátralých budov. Bohužel, veškeré nasazení sil a prostředků zatím nevedlo k úspěchu.

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: č. 1, 5 - Brix.wz.cz; č. 2, 3, 4 - Kris.cz

11. 7. 2010 Pátrání po pohřešované osobě u obce Nalžovice

Dne 11. července 2010 probíhala nedaleko obce Nalžovice (okr. Příbram) pátrací akce po nezvěstném Michalu Kytnarovi (46 let). Pohřešovaný muž se v den svého zmizení (5. července) vydal spolu s dalšími osobami na procházku po turistické stezce u Slapské přehrady. Následně se měl sám vydat po jiné trase, avšak po několika minutách se přestal ozývat na smluvený signál a dále již nebyl spatřen. Rodinní příslušníci pohřešovaného se po proběhlé pátrací akci, vedené Policii ČR, obrátili se žádostí o pomoc na ZBK Praha.

Do pátrací akce bylo nasazeno celkem 15 kynologických týmů (psovod + pes): 10 týmů ZBK Praha, 2 týmy ZBK Ústeckého kraje, 1 tým ZBK Libereckého kraje a 2 týmy z řad naší organizace.

První nasazení kynologických týmů proběhlo přibližně od 8 do 11:30 hod., kdy 2 proti sobě jdoucí rojnice (5 a 6 kynologických týmů) prohledávaly pás přírodního terénu na levém břehu zátoky v rozsahu od osady Luhy po osadu Přední Hluboká. Vodní plochu zátoky pak prověřovaly na člunech 2 kynologické týmy se specializací na hledání utonulých.

Po čase určeném k odpočinku psů i psovodů bylo v odpoledních hodinách rozhodnuto o pokračování pátrání v prostoru na konci zátoky. Po prohledávání rákosí a bahnité mělčiny u ústí potoku Musík byla zúročena týmová práce všech nasazených, když bylo tělo pohřešované osoby nalezeno záchranným psem v hustém lesním porostu, ve strmém svahu nad zátokou. Na místo byla následně přivolána Policie ČR, která celou věc převzala.

Za možnost zapojit se, jakožto i za profesionální organizační a technické zabezpečení celé akce bychom rádi poděkovali Záchranné brigádě kynologů Praha, zejména pak jejímu předsedovi Bronislavu Přibylovi.

Další články: pribramsky.denik.cz - zachranari-praha.org

26.11.2009 Pátrání po pohřešované osobě v Šáreckém údolí

Dne 26. listopadu 2009 od 8 hod. probíhala v přírodním parku Šárecké údolí na Praze 6 rozsáhlá pátrací akce po nezvěstném Marku Schäferlingovi (25 let). Ten se měl v den svého zmizení (22. listopadu) údajně vydat do tohoto údolí na vycházku. Organizaci celé akce zajišťovalo Sdružení záchranných služeb na žádost otce pohřešovaného.

Do pátrací akce bylo nasazeno celkem 11 kynologických týmů: 6 týmů Záchranné kynologické brigády Praha, 2 týmy Městské policie Praha, 1 tým Záchranné brigády Libereckého kraje a 2 týmy (Kristýna Schnablová s Abiah Beauty from Czech a Adéla Richterová s Brixem z Husovy tvrze) z řad naší organizace. Vedením a koordinací nasazení psovodů byl pověřen Filip Štrach (na akci za MP Praha).

Pátrací akce byla po ranní poradě všech zúčastněných složek zahájena nasazením kynologických týmů, které prohledávaly určené sektory terénu, kde psi prověřovali zejména strmé svahy, zalesněné plochy, křoviska, zchátralé budovy, přírodní jeskyně a další hůře přístupná místa. Vybrané sektory terénu (zejména okolí cest), po prohledání psy, také procházely rojnice složené z řad dobrovolníků a příslušníků HZS hl. m. Prahy. Nepřístupné sklaní útvary a jeskyně prověřovali lezci ze sdružení Hasiči Rescue.

Po prohledání všech určených ploch bylo nasazení kynologů v odpoledních hodinách ukončeno. Pohřešovaná osoba nebyla během akce nalezena a je nadále nezvěstnou.

Z našeho pohledu lze na této akci vyzdvihnout zejména profesionální a bezproblémovou spolupráci všech zúčastněných organizací. Za přizvání naší skupiny bychom pak rádi vyjádřili díky ZBK Praha, jmenovitě jejímu předsedovi Bronislavu Přibylovi.

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: Kris.cz

2.10.2009 Zřícení části domu v ulici Soukenická na Praze 1

Dne 2. října 2009 přibližně v 12:45 hod. došlo v ul. Soukenická na Praze 1 ke zřícení tří pater do sklepního prostoru budovy č. 1188/25. Ve sklepním prostoru o rozměrech cca 15 x 20 tak vznikla několikametrová vrstva sutin a dalších trosek. Na místě bylo zjištěno, že padající stropy pravděpodobně zavalily 4 dělníky, kteří pracovali ve sklepě na rekonstrukci domu.

Náročný zásah složek IZS na místě neštěstí trval celkem 36 hodin a postupně se do něj zapojilo: 198 hasičů, 9 jednotek HZS hl. m. Prahy, 1 jednotka HZS České dráhy, 30 hasičských automobilů, Městský statik, Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 1, Báňská záchranná služba, Hlavní báňská záchranná stanice Praha, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Policie ČR. Dále pak technika a pracovníci několika soukromých firem (Metrostav, Sazako, Patok, Hanyš, Hutira).

Hned v prvních minutách zásahu na místě, došlo také k povolání atestovaných kynologů. Zásahu se zúčastnilo celkem 8 psovodů (4x MP Praha, 2x SZBK ČR, 1x SDH Hejnice, 1x ZBK JMK ČR) s celkem 9ti záchranářskými psy. Psovodem z řad ZBK JMK ČR byla naše členka Lenka Vlachová se psem Aeneas Black Chevers (BOC).

Místa, která byla kynology nahlášena po prvním nasazení psů (a posléze opakovaně potvrzována) a kam se také soustředily vyprošťovací práce, se posléze ukázala jako ta, kde se skutečně zavalení dělníci nacházeli. Bohužel, i přes enormní nasazení všech zúčastněných složek, byly všichni čtyři dělníci v noci ze 3. na 4. října vyproštěni ze sutin mrtví.

Další články a foto: hzspraha.cz - Požáry.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 5 - Roman Půta HZS Praha; č. 2, 3, 4 - Leoš Kučera HZS Praha

25.2.2009 Prověření sutiny zříceného domu na Praze 6

Dne 25. února v 19:05 hod. byl Filip Štrach s dobrmanem Kraken Halit Paša (za MP Praha), povolán společně s dalšími psovody Městské policie Praha, k zásahu v ul. Na Petynce, Praha 6.

Na místě události došlo k pádu střechy a stropů ve zchátralé budově, která očividně sloužila jako přístřeší pro lidi bez domova. Svědecké výpovědi pak nasvědčovaly tomu, že právě v zasypaném prostoru pravidelně nocoval občan Slovenské republiky, kterého od úterního večera ostatní bezdomovci postrádali.

Zásahu se účastnilo několik jednotek pražských hasičů, kteří před nasazením kynologických týmů provedli prvotní průzkum prostoru a také zajistili trámy střešní konstrukce, které hrozily dalším zřícením. Přítomna byla i posádka ZZS a několik hlídek Policie ČR.

Nasazením psů bylo potvrzeno, že se pod sutinou nalézá osoba a byla přibližně určena její poloha. Hasiči neprodleně zahájili ruční rozebírání sutin. Samotná sutina byla přibližně v celé ploše místnosti cca 1 m vysoká, tvořená částmi dřevěné konstrukce stropu, částmi střechy a vrstvami podlahových krytin. Poněkud netypicky většinu závalu tvořila zemina, která se v průběhu chátrání budovy usadila spolu s různým plevelem na nyní zřícené střeše.

Po odklizení sutiny z jedné třetiny místnosti byla nalezena zavalená osoba, bohužel bez známek života. 

Informace čerpány z oficiální zprávy o nasazení kynologické skupiny na webu USAR

Další foto: Požáry.cz

Další články: Požáry.cz - Novinky.cz - tn.cz - Blesk.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 - Leoš Kučera HZS Praha; č. 4 - Požáry.cz; č. 8, 9, 10 - Aktualne.cz

17.1.2009 Pátrání po ženě, která se pokusila o sebevraždu

V sobotu 17. ledna v půl druhé odpoledne, se na Praze 8 rozběhla pátrací akce Policie ČR, jejímž cílem bylo co nejrychleji nalézt ženu, která pozřela větší množství léků v kombinaci s alkoholem, a poté se v lehkém domácím oblečení vydala z domova neznámo kam.

Do pátrání v lesoparcích a opuštěných budovách, kterých bylo nedaleko od bydliště pohřešované hned několik, byli zapojeni psovodi Městské policie Praha, mezi kterými byl Filip Štrach s Krakenem Halit Paša.

Krátce před půl třetí byla pohřešovaná žena nalezena hlídkou Policie ČR a byla ihned předána do péče záchranné služby.

Informace čerpány ze zprávy na webu kynologické jednotky Pardubice

9.12.2008 Pátrání po dvojici dělníků v kamenolomu na Sedlčansku

V úterý 9. prosince v půl šesté večer vyjížděla záchranná služba Středočeského kraje a policie ČR do kamenolomu Štileček na Sedlčansku, kde jeden z pracovníků postrádal své dva kolegy, kteří se delší dobu nevraceli ze směny.

V lomu byl nalezen bagr, který se patrně zřítil z některého z vyšších těžebních pater. Nedaleko stroje byl nalezen mrtev jeden z pohřešovaných mužů.

K pátrání po druhém dělníkovi byla povolána naše členka Soňa Neuhortová s australským honáckým psem Athos Alotrium. Dříve než se přesunula na místo události, byl i druhý muž nalezen bez známek života v kamení mezi patry lomu.

Přesnou příčinu a okolnosti úmrtí obou mužů vyšetřuje policie.

Další články: Policie.cz - tn.nova.cz - Katastrofy.com

16.11.2008 Výbuch plynu v činžovním domě v Hradci Králové

V ranních hodinách dne 16. listopadu došlo k výbuchu plynu v jednom z činžovních domů v Hradci Králové. Vlivem výbuchu v bytové jednotce v 1. patře došlo ke zřícení několika zdí a propadnutí stropu do bytu v přízemí.

Na místě zasahovaly jednotky HZS Hradce Králové, zdravotnická záchranná služba a několik jednotek SDH. K prohledání sutiny byla operačním střediskem HZS povolána také trojice atestovaných psovodů, mezi které patřil i Filip Štrach se psem Krakenem Halit Paša, kteří se zásahu účastnil jako kynologický tým Městské policie Praha.

Příslušníky HZS bylo z trosek vyproštěno celkem 6 zraněných a 1 mrtvá osoba, další výskyt osob pod sutinou byl postupným nasazením všech tří přítomných záchranných psů vyloučen.

Informace čerpány z oficiální zprávy o nasazení kynologické skupiny na webu USAR

Další foto: HZSHK.cz

Další články: HZSHK.cz - USAR.cz - Záchranáři.blog.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - ČTK (veřejná fotobanka); č. 2, 3, 4, 5 - HZS Hradec Králové

7.11.2008 Zřícený Penny market v České Lípě

Dne 7. listopadu krátce před půl osmou ráno přijalo operační středisko HZS Libereckého kraje hlášení od policie ČR, že na ulici Žitavská v České Lípě došlo k propadnutí střechy části objektu bývalého Penny marketu. Operační důstojník na místo vyslal profesionální hasiče z České Lípy, kteří uzavřeli přívod plynu a elektrické energie a pomohli při otevření objektu.

K prověření sutiny byli povoláni i psovodi se záchrannými psy. Kontaktována byla i naše členka Soňa Neuhortová s australským honáckým psem Athos Alotrium, která se však nemohla nasazení zúčastnit, jelikož byla právě v Jihomoravském kraji.

Prověření sutiny tak zůstalo na bedrech kynologického týmu policie ČR, který přítomnost osob pod sutinou nepotvrdil. Zásah hasičů byl ukončen v 11 hodin.

Další články: HZSLK.cz - USAR.cz - Záchranáři.blog.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autor fotek: č. 1, 2, 3 - HZS Libereckého kraje

3.7.2008 Prověření sutin kostela v obci Lenešice

Dne 3.7.2008 v odpoledních hodinách došlo v obci Lenešice (okres Louny) k zřícení věže a části kostela sv. Šimona a Judy.

K prověření sutiny bylo HZS ČR povoláno několik atestovaných kynologů, včetně Lenky Vlachové s border kolií Aenes Black Chevers a Filipa Štracha s dobrmanem Kraken Halit Paša z Městské policie Praha.

Jelikož žádný z nasazených záchranných psů, neznačil přítomnost živých osob pod sutinou, bylo v podvečer nasazení kynologů ukončeno s negativním výsledkem.

Informace čerpány z oficiální zprávy o nasazení kynologické skupiny na webu USAR

Další články: Novinky.cz - USAR.cz - Záchranáři.blog.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - ČTK (veřejná fotobanka); č. 2, 3, 4, 5 - Deník

28.7.2007 Zřícení bývalé tovární haly Poldi Kladno

Kolem sedmé hodiny ranní v sobotu 28. července se zřítila část bývalé haly válcoven v areálu Poldi - Koněv v Divadelní ulici. Na místě zasahovali jako první hasiči ze stanice Kladno HZS Středočeského kraje a středočeská záchranná služba.

Poději byly na místo povolány v rámci IZS i další jednotky, jako členové Báňské záchranné služby Praha, hasiči HZS Praha s vyhledávací kamerou a hasiči z Ostravy se speciálním zařízením pro vyhledávání osob pod sutinou (tzv. bioradar).

K prohledání zřícené železo-betonové konstrukce haly bylo také povoláno několik atestovaných kynologů, mezi kterými byla i naše členka Lenka Vlachová se psem Aeneas Black Chevers.

Před nasazením záchranných psů byly hasiči nalezeny a vyproštěny tři zraněné a jedna mrtvá osoba. Poloha páté osoby byla určena až s využitím záchranných psů. Bohužel této osobě už nebylo pomoci. Přítomnost dalších osob pod sutinou se nepotvrdila.

Další foto: Katastrofy.com - Požáry.cz

Další články: Katastrofy.com - USAR.cz - Záchranáři.blog.cz

Mini galerie: (pro otevření klikni na náhled fotky)

Autoři fotek: č. 1 - MF Dnes; č. 2, 3, 4, 5 - Katastrofy.com